Vi säljer utländska simkort från lokala operatörer från över 30 destinationer. Med ett kontantkort från HolidayPhone betalar du endast lokala taxor för mobiltelefoni i utlandet och undviker dyra roamingavgifter.

Vi kan även vidarekoppladitt  svenska mobilnummer (tillval) så att du blir nåbar på din mobiltelefon precis som vanligt.

Du får hem kontantkortet med DHL i god tid innan avresa. Vid avresa aktiverar du vidarekopplingen (om du beställt det) direkt i mobilen enligt de medskickade instruktionerna. När du sitter på planet byter du sedan simkortet i din mobil. Sedan kan du använda telefonen precis som vanligt när du landar. Vi tar hand om resten.