iPhone/iPad: gå till inställningar > allmänt > Återställ > Återställ nätverksinställningarna

Andra enheter: ta bort den nya APN-profil du skapade.