Sätt i ditt vanliga svenska simkort och knappa in #21# eller ##21# för att avsluta vidarekopplingen. Om detta inte fungerar, kontakta din svenska operatör och be dem avsluta vidarekopplingen åt dig.