Med HolidayPhones vidarekoppling, får du ett nummer som du vidarekopplar dina samtal till.
 Vi kopplar sedan vidare samtalen till ditt nya utländska nummer.

När du ställer in vidarekoppling direkt i din vanliga telefon, vidarekopplas alla dina samtal till det nya numret. Vi rekommenderar att du gör det precis innan avresan.

För att aktivera vidarekoppling:

- När du fortfarande har ditt vanliga svenska simkort i telefonen, ring *21* följt av numret som står i ditt välkomstbrev.

- Om det inte fungerar, kontakta din operatör direkt och be dem att vidarekoppla dina samtal till det nya numret, eller aktivera vidarekoppling direkt i mobilens inställningar.