Nej. Sätt inte in ditt nya simkort i enheten förrän du kommit fram till din destination! Det är jätteviktigt att du inte försöker testa simkortet eller använda det på något sätt innan avresan. Om du försöker använda simkortet när du fortfarande är hemma kan det förekomma problem med aktiveringen eller registreringen vi gör åt dig.